CZECH    ENGLISCH

Soubor Bača

Valašský soubor písní a tanců Bača pracuje ve Valašském Meziříčí od roku 1945, v posledních letech pod „křídly“ Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí..

Soubor Bača

Ve svých programových pásmech systematicky zpracovává oblast meziříčska a rožnovska. Tématicky jsou jednotlivé programy zaměřeny od žertovného pojetí tanců točivých, řemeslnických, zbojnických až po vážnější tématiku obřadní jako jsou např.svatební písně.

Dnes má soubor dvě taneční složky – mládež ve věku 17 – 25 let a seniory ve věku 45 – 70 let. Součástí souboru je ženský pěvecký sbor, který často hostoval při nahrávání CD za účasti okolních cimbálových muzik. V roce 2002 soubor natočil a vydal své vlastní CD nazvané "Za pěsničkú do Mezříča".
Druhé CD pod názvem "okolo Mezříča" soubor pokřtil v závěru roku 2011. Tanečníky a zpěváky souboru doprovází cimbálová muzika Bača s primášem Lukášem Krupou.

Jádro souboru Bača dnes tvoří mládež, která již vyrostla v dětském folklorním souboru Ovečky, nedílnou součástí kolektivu se stávají postupně aj ogaři a cérky z rodin, které začínají folklorní svět teprve objevovat.

Kmenový repertoár souboru dnes obsahuje původní pásma souboru, ale také nově sestavená pásma valašských tanců:

U muziky- tradiční taneční pásmo písní a tanců z mezříčska
Mlynářské- taneční pásmo inspirované mlynářskými melodiemi a pohybem mlýnského kola
Vojenské- pásmo na motivy odchodu chlapců na vojnu
Za horama,za dolama- taneční pásmo na motivy písní o cigánoch
Májové točené- pásmo točených – typických točivých párových tanců z Valašska
Lúčka zelená- pásmo na motivy valašské polky
Javorník, Javorník- pásmo točených se zpěvem a tancem
Muziganti hrajte- pásmo valašských figurálních tanců
Kovářský- pásmo na motivy figurálního tance „kovářský“

Mimo komponovaných tématických tanečních pásem mají taneční skupiny v repertoáru celou řadu dalších tanců typických pro specifickou oblast východní Moravy – Valašsko – nejen v polkovém a valčíkovém rytmu, ale i mateníky se střídajícím se dvoj- a tříčtvťovým rytmem, typický „valašský tanec“ točenou a slavnostní starodávné či zatáčané.

Soubor se účastní folklorních festivalů a přehlídek v ČR i zahraničí, ve Valašském Meziříčí a okolí také různých kulturních a společenských akcí.

Seniorská složka souboru Bača

Soubor Bača

vznikla u příležitosti oslav 60. výroční založení souboru v roce 2005. Dnes má 22 stálých členů – tanečníků, které spojuje láska k valašské písničce a kteří v různých obdobích prošli VSPT Bača.
Dnes se pravidelně scházejí a „oprašují“ tzv. stará pásma (Mezříčské trojky, Šátečkový) a také se pilně učí nové programy - Formanské točené, Zatáčaný.

Nejstarší členové seniorské skupiny se i dnes účastní aktivně všech významných akcí souboru.
Do těchto společných akcí se zapojují i zkušení muzikanti, od nichž přebírají dlouholeté zkušenosti i nejmladší muzikanti bačovské cimbálovky.

Soubor Bača je pořadatelem řady pravidelných akcí:

Soubor Bača

Bačovský bál – tradiční ples ve všech prostorách Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí za každoroční účasti mnoha krojovaných párů ve valašských ale i „přespolních“ krojích, za účasti čtyřech cimbálových muzik.

Dětský bačovský bál – dětská obdoba „dospělého“ bálu – pro děti „bačovců“ i děti z DFS Ovečky s pravidelnými hosty z jiných dětských souborů, program bývá doplněn zdobením kraslic, perníků, či pletením tatarů.

Valašská liga – setkání příznivců foklóru s CM Bača a zajímavými hosty – folklorními muzikami i sólisty v prostředí mezříčského M-klubu dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu.

Mezinárodní folklorní festival Babí léto – pětidenní festival pořádaný ve Valašském Meziříčí a okolí vždy v sudých letech za účasti 10 – 15 folklorních kolektivů – dětských, dospělých i seniorských, program bývá doplněn i programy profesionálních těles. viz www.babileto.com

Koledování u apoštolů – neformální štědrovečerní zpívání koled členů souboru a všech příchozích v podloubí renesančního domu „U dvanácti apoštolů“

Vedoucí souboru je Lenka Novotná, skupinu mladších „bačovců“ vedou Marek Štěpán a Tomáš Trusina, seniorský „Pozdní sběr“ vede Daniela Čechová, na choreografiích se podílela z největší části Renata Kotasová.
Soubor doprovází cimbálová muzika Bača s primáši Staňou Sadílkem a Lukášem Krupou pod vedení Ctirada Bryola.

Sestřihy z různých vystoupení souboru lze najít na www.youtube.com/CtiradB

AKTUALITY

7. Bačovský košt slivovice
7. Bačovský košt slivovice Letošní košt proběhne opět v hrachoveckém kulturáku 24.února 2018 od 16 hodin. Příjem vzorků do soutěže v pátek (místo a čas bude upřesněn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Bačovský bál
39. Bačovský bál Opět po roce vás zveme na tradiční Bačovský bál - tentokrát v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrát budou dvě cimbálové muziky - domácí Bača a rožnovský Radhošť. A v sobotní do ...

16. Dětský bačovský bál
16. Dětský bačovský bál Zveme rodiče a hlavně jejich děti na odpoledne plné her, tanců a lidové muziky. Děti si budou moci vyzkoušet zdobení perníků, malování vajíček a pletení tatarů. OVEČKY tentokrát na ...

6. Bačovský košt slibovice
6. Bačovský košt slibovice Zveme vás na každoroční košt slibovice. Těšíme se na vaší účast. ...

38.Bačovský bál
38.Bačovský bál Srdečně vás zveme na tradiční již 38. Bačovský bál. Těšíme se na vás. ...

soubor-baca.net      web-klanica