CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Za Sta Sadlkem ...

Baa a Staa Sadlek toto spojen bylo po vce ne 40 let naprostou samozejmost pro cel generace baovc od dnench stle aktivnch pamtnk a po nejmlad generaci muzikant a tanenk.

Bylo to je to slovo, kter mn od svtku sv. tpna zn neodbytn v hlav. Bylo a u nebude. Nebudeme vdvat charakteristickou postavu blc se s futrlem v ruce ke zkuebn, nebudeme vyzvdat, na jakou ze starch psniek baovskho repertoru si Staa zrovna vzpomene. U bude sv mlad muzikantsk nsledovnky, kter tolik nauil a pro kter byl tak laskavm a trplivm kamardem, sledovat ve spolenosti dalch valaskch hudebnch souputnk z nov, nebesk kapely.

Ale pesto vecko Staa bude s nmi i nadle v psnikch, kter rd a se svm charakteristickm stylem vbornho lidovho muzikanta, hrval.

A tak nm tak zstane v pamti.

Ctirad Bryol

  
AKTUALITY

BAOVSK (skoro) BL
BAOVSK (skoro) BL srden vs zveme na folklorn akci souboru Baa, konanou dne 14. 1. 2023 - BAOVSK skoro BL. Msto: sl Sokolovny VM, as: 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje CM pod vedenm V ...

Valask kotovn 2021
Valask kotovn 2021 Mimodn vydaen odpoledne spojen s ochutnvkou valaskch pochutin. Klobsky, chleba se sdlem a kvarkama, valask frgly. Nechybl kot slivovice, vna a burku. Nvtvnc ...
iridie.rajce.idnes.cz

41. Baovsk bl
41. Baovsk bl Srden zvou Baovci a Oveky. Info facebook: Valask soubor psn a tanc Baa, nebo na: vsptbaca@gmail.com ...
/www.facebook.com/VSPTBaca/

8. Baovsk kot slibovice
Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 23.nora 2019 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9.00 - 10.00 hod. v KD Hra ...

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

soubor-baca.net      web-klanica