CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Sout v odzemku v rmci Ronovskch slavnost

Soute odzemku v rmci Ronovskch slavnost ve Valaskm muzeu v prod se dne 4.6. v 10,00 hodin zastnili i dva zstupci naeho souboru a to Karel Dobi a Tom Trusina. Sout v odzemku - kvalifikace do finle - byla vyvrcholenm semine v odzemku, kter kluci absolvovali ve dnech 30.6. - 4.7. Pestoe ani jeden z nich do finle nepostoupil, nevedli si vbec patn. Za sebe mu ct, e jejich vkon byl velmi dobr. Tm se, e nm kluci svj odzemek pedvedou v rmci vystoupen souboru Baa. Irena Smolkov

     
AKTUALITY

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

6. Baovsk kot slibovice
6. Baovsk kot slibovice Zveme vs na kadoron kot slibovice. Tme se na va ast. ...

38.Baovsk bl
38.Baovsk bl Srden vs zveme na tradin ji 38. Baovsk bl. Tme se na vs. ...

soubor-baca.net      web-klanica