CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Baa spn reprezentoval v Polsku

VSPT BAA z Valaskho Mezi byl zatkem srpna 2009 jednm z osmncti astnk 20.mezinrodn soutn pehldky, kter se konala v polskm mst ywiec v rmci 46.ronku Tdne beskydsk kultury.

Tden beskydsk kultury je nejvtm folklornm festivalem v Evrop na 8 mstech Slezska se od 1. do 9. srpna pedstavilo v 51 hudebn-tanench vystoupen soubor a 32 koncertech muzik a slist tomto roce okolo 4.000 vystupujcch z 103 soubor.

astnky soutn sti festivalu bylo celkem 18 soubor, z toho 15 zahraninch (z ecka, Maarska, Turecka, Baskicka, Slovenska, Ukrajiny, Indonzie, Chorvatska, Ekvdoru, Itlie, Makedonie, Litvy, Rumunska a Kolumbie) a 3 polsk.

O umleckou rove festivalu a hodnocen soutnch vystoupen se postarala osmilenn Mezinrodn umleck rada festivalu sloen z choreograf, hudebnk a etnomuzikolog esti zem - len nrodnch sekc C.I.O.F.F. - Mezinrodn rady organiztor folklornch festival a lidovho umn.

Mezinrodn umleck rada udlila po peliv a uvliv analze program vech soubor a po kontrole souladu se regulemi soute nsledujc ocenn:

Grand Prix - souboru Ballet Folklrico Ecuatoriano QUITUS - Quito Ekvdor

a dle 6 dalch rovnocennch cen tmto souborm:

TUROPOLJE - Velika Gorica Chorvatsko - za prezentaci tanc vrn tradici

NGRD - Salgtarjn Maarsko - za kultivovn charakteristickch tanc a obyej

BAA - Valask Mezi esk republika - za udrovn specifickho stylu hudby a zpvu

LYKEIO HELLINIDON - Ioannina ecko - za prezentaci tradinch rznorodch kroj

GROJCOWIANIE - Wieprz Polsko - za vrnou a dslednou prezentaci obyej

PELITA HARAPAN UNIVERSITY DANCE GROUP - Djakarta Indonzie - za prezentovn a vyuvn tradinch nstroj v programu

VSPT Baa z Valaskho Mezi se tak stal tetm folklornm souborem z R, kter za dosavadnch 20 ronk trvn tohoto prestinho festivalu, podanho pod hlavikou C.I.O.F.F., zskaly na tto pehldce ocenn odborn poroty.

Poznatky a dojmy astnk festivalu lze shrnout do nkolika bod:

- organizace na pikov rovni, a na improvizace pi zvrenm galaprogramu ve po celou dobu spolehliv klapalo, klobouk dol pede vemi organiztory

- ozvuen, osvtlen profesionln pprava i vkony

- strava vysoce hodnocena vemi astnky po strnce kvality i kvantity

- pjemn lid vude kolem - organiztoi, technika, divci a posluchai

- obrovsk podpora (nejen materiln) z oficilnch mst starostou horsk ddiny ponaje a pedstaviteli vojvodstv kone. Asi ne nhodou se pslun polsk ministerstvo jmenuje Ministerstvo kultury a nrodnho ddictv Polci si dobe uvdomuj, odkud vychzej koeny kultury jako celku.

Vechno uveden bylo nutnou podmnkou spchu festivalu, spokojenosti astnk i nvtvnk.

Cel ptidenn program byl znan nron: soubor denn absolvoval vtinou ti tyicetiminutov vystoupen, mezi tm obvykle plhodinka na jdlo a as na pesun do dalho msta, na ubytovn jsme pijdli obvykle v pozdn noci.

Pesto si jsou celkov dojmy veskrze kladn, nava rychle pomine a zstanou krsn vzpomnky na 5 dn proitch na festivalu na severn stran Beskyd.

        


www.silesiakultura.pl/aktualnosci_det.php?id=2121

AKTUALITY

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

6. Baovsk kot slibovice
6. Baovsk kot slibovice Zveme vs na kadoron kot slibovice. Tme se na va ast. ...

38.Baovsk bl
38.Baovsk bl Srden vs zveme na tradin ji 38. Baovsk bl. Tme se na vs. ...

soubor-baca.net      web-klanica