CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Baovsk muzika v Brn

CM Baa se, tentokrt v hudeck sestav zastnila 1.ronku pehldka dtskch lidovch muzik Hudebn stpky Jaroslava Jurka.

Poslnm pehldky bylo pedevm nesoutn formou vyzdvihnout nejzajmavj hudebn zpracovn lidov psn, se zetelem na charakteristick prvky zvolenho regionu, podporovat a prezentovat tvoiv a interpretan umn mladch hudebnk, kte uchovvaj a navazuj na tradin hudebn styly lidovch muzik danho regionu, ale tak podporovat uchovvn projev hudebnho folklru v generan kontinuit a formovat vztah veejnosti k trvalm kulturnm hodnotm, jejich neoddlitelnou soust jsou dla uznvanch umlc a muzikantskch osobnost.

A mimo toto odborn zamen - pipomenout si tak jmno ji neijcho vynikajcho umlce Jaroslava Jurka, jeho umn a osobnost se staly ideovm pilem pehldky.

Baovsk muzika se astnila s repertorem, kter navazuje na prci vech dosavadnch muzik souboru, erp zsadn z pramen valaskch psn a interpretuje ve zpracovn blzkm pvodnm formm lidov psn a muziky.

Soust pehldky byl rovn rozborov semin pro vedouc muzik, v nm na slovo vzat odbornci M. Mkov, A. Smutn a M. Zeman pod pedsednictvm Jana Rokyty hodnotili vkony jednotlivch hudebnch tles a pedvali cenn rady a zkuenosti pro dal prci vedoucm a ptomnm muzikantm.

Nae muzika byla hodnocena velmi pozitivn, pestoe i rady, drobn vtky a doporuen zaznly, vyzdvieny byly jmenovit vkony slov zpvaky Btky klarinetisty Radka a smvy hc Ondra a kompaktn a usazen projev cel muziky.

Mezi ostatnmi hodnocenmi muzikami se nae muzika rozhodn neztratila a pmo v Brn zaznl nvrh, aby se sehranosti a jist vyzrlosti muziky v souasnm sloen vyuilo. Zklad ppadnho CD muziky Baa byl prezentovn prv na tto pehldce.

inkovn v Brn bylo zakoneno vystoupen v rmci Erbovnch slavnost v Krlov Poli a jedinm nedostatkem pehldky byla nakonec jen slab ast muzik.

Z pehldky byl pozen zvukov zznam pro vecky astnky a sestih nejzajmavjch sel zazn i ve vysln eskho rozhlasu z Brna.

        
AKTUALITY

41. Baovsk bl
41. Baovsk bl Srden zvou Baovci a Oveky. Info facebook: Valask soubor psn a tanc Baa, nebo na: vsptbaca@gmail.com ...
/www.facebook.com/VSPTBaca/

8. Baovsk kot slibovice
Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 23.nora 2019 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9.00 - 10.00 hod. v KD Hra ...

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

soubor-baca.net      web-klanica