CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Baovci na Lukov

17. jna 2009 se v sle kulturnho domu na Lukov konala u 67. beseda u cimblu podan Valaskm souborem KAAVA.

Program pro tuto besedu pipravil Jarda Kneisl. Jeho poad pod nzvem Et sa ohldni s podtitulem Vzpomnka na Pavla Malka ml premiru 8.11.2008 ve velkm sle Kulturnho zazen ve Valaskm Mezi.

Program na Lukov, pestoe obsahov srovnateln s provedenm v Mezi a tak v Bystici p/H, ml svou osobitou atmosfru danou mstem uskutenn, ale tak pozornm publikem, kter urit tak mnoh vystoupen Pavla Malka v tomto sle pamatovalo.

Baovci tak mli opt monost pedvst sv sla, na nich se Pavel tak autorsky i realizan podlel, v exkluzivn spolenosti soubor Kaava a Rusava.

Po oficiln sti programu se vystdaly vechny muziky na pdiu a v rmci besedy potily tanenky, a podle vrazu i sebe sama, psnikami z rznch kout Valaska.

        


www.kasava-splk.cz/

AKTUALITY

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

6. Baovsk kot slibovice
6. Baovsk kot slibovice Zveme vs na kadoron kot slibovice. Tme se na va ast. ...

38.Baovsk bl
38.Baovsk bl Srden vs zveme na tradin ji 38. Baovsk bl. Tme se na vs. ...

soubor-baca.net      web-klanica