CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Baovci na Lukov

17. jna 2009 se v sle kulturnho domu na Lukov konala u 67. beseda u cimblu podan Valaskm souborem KAAVA.

Program pro tuto besedu pipravil Jarda Kneisl. Jeho poad pod nzvem Et sa ohldni s podtitulem Vzpomnka na Pavla Malka ml premiru 8.11.2008 ve velkm sle Kulturnho zazen ve Valaskm Mezi.

Program na Lukov, pestoe obsahov srovnateln s provedenm v Mezi a tak v Bystici p/H, ml svou osobitou atmosfru danou mstem uskutenn, ale tak pozornm publikem, kter urit tak mnoh vystoupen Pavla Malka v tomto sle pamatovalo.

Baovci tak mli opt monost pedvst sv sla, na nich se Pavel tak autorsky i realizan podlel, v exkluzivn spolenosti soubor Kaava a Rusava.

Po oficiln sti programu se vystdaly vechny muziky na pdiu a v rmci besedy potily tanenky, a podle vrazu i sebe sama, psnikami z rznch kout Valaska.

        


www.kasava-splk.cz/

AKTUALITY

41. Baovsk bl
41. Baovsk bl Srden zvou Baovci a Oveky. Info facebook: Valask soubor psn a tanc Baa, nebo na: vsptbaca@gmail.com ...
/www.facebook.com/VSPTBaca/

8. Baovsk kot slibovice
Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 23.nora 2019 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9.00 - 10.00 hod. v KD Hra ...

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

soubor-baca.net      web-klanica