CZECH    ENGLISCH

Aktuality

31. Baovsk bl

Cimblov muzika Baa pivt u vstupu do prostor Kulturnho zazen msta Valask Mezi opt po roce nvtvnky tradinho Baovskho blu.

astnci blu se tentokrt mohou tit na cimblov muziky Sol, Jno a Kunovjan. Kad z muzik bude hrt k tanci i poslechu, za doprovodu baovsk muziky probhne pedtanen a vuky valaskch figurlnch tanc. Nvtvnky ek tak bohat tombola a oberstven ve valaskm stylu - frgly a chleba se kvarky.

Frgly budou lenky VSPT Baa prodvat v dopolednch hodinch ped blem ped domem U apotol.

  
AKTUALITY

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

6. Baovsk kot slibovice
6. Baovsk kot slibovice Zveme vs na kadoron kot slibovice. Tme se na va ast. ...

38.Baovsk bl
38.Baovsk bl Srden vs zveme na tradin ji 38. Baovsk bl. Tme se na vs. ...

soubor-baca.net      web-klanica