CZECH    ENGLISCH

Aktuality

1.Baovsk kot slivovice

V sobotu 25. nora podme 1. Baovsk kot slibovice. Pihlsit sv vzorky me kdokoli. Pjem soutnch vzork slivovice bude od 14,00-15,00 hodin. Kad pihlen soutc a kad pchoz platc host pak bude mt monost okotovat a ohodnotit vechny pihlen vzorky - budou tvoit tzv. laickou porotu. V odborn porot budou znalci na slivovici z blzkho i vzdlenho okol. Vyhlen vsledk probhne v 19 hodin. Ke kotu a zpvu zahraje cimblov muzika Baa.

  
AKTUALITY

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

6. Baovsk kot slibovice
6. Baovsk kot slibovice Zveme vs na kadoron kot slibovice. Tme se na va ast. ...

38.Baovsk bl
38.Baovsk bl Srden vs zveme na tradin ji 38. Baovsk bl. Tme se na vs. ...

soubor-baca.net      web-klanica