CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Za Sta Sadlkem ...

Baa a Staa Sadlek toto spojen bylo po vce ne 40 let naprostou samozejmost pro cel generace baovc od dnench stle aktivnch pamtnk a po nejmlad generaci muzikant a tanenk.

Bylo to je to slovo, kter mn od svtku sv. tpna zn neodbytn v hlav. Bylo a u nebude. Nebudeme vdvat charakteristickou postavu blc se s futrlem v ruce ke zkuebn, nebudeme vyzvdat, na jakou ze starch psniek baovskho repertoru si Staa zrovna vzpomene. U bude sv mlad muzikantsk nsledovnky, kter tolik nauil a pro kter byl tak laskavm a trplivm kamardem, sledovat ve spolenosti dalch valaskch hudebnch souputnk z nov, nebesk kapely.

Ale pesto vecko Staa bude s nmi i nadle v psnikch, kter rd a se svm charakteristickm stylem vbornho lidovho muzikanta, hrval.

A tak nm tak zstane v pamti.

Ctirad Bryol

  
AKTUALITY

7. Baovsk kot slivovice
7. Baovsk kot slivovice Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 24.nora 2018 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9. do 10. hodiny v KD Hra ...

39. Baovsk bl
39. Baovsk bl Opt po roce vs zveme na tradin Baovsk bl - tentokrt v KD Hrachovec 13.ledna od 20 hodin. Hrt budou dv cimblov muziky - domc Baa a ronovsk Radho. A v sobotn do ...

16. Dtsk baovsk bl
16. Dtsk baovsk bl Zveme rodie a hlavn jejich dti na odpoledne pln her, tanc a lidov muziky. Dti si budou moci vyzkouet zdoben pernk, malovn vajek a pleten tatar. OVEKY tentokrt na ...

6. Baovsk kot slibovice
6. Baovsk kot slibovice Zveme vs na kadoron kot slibovice. Tme se na va ast. ...

38.Baovsk bl
38.Baovsk bl Srden vs zveme na tradin ji 38. Baovsk bl. Tme se na vs. ...

soubor-baca.net      web-klanica