CZECH    ENGLISCH

Aktuality

Za Sta Sadlkem ...

Baa a Staa Sadlek toto spojen bylo po vce ne 40 let naprostou samozejmost pro cel generace baovc od dnench stle aktivnch pamtnk a po nejmlad generaci muzikant a tanenk.

Bylo to je to slovo, kter mn od svtku sv. tpna zn neodbytn v hlav. Bylo a u nebude. Nebudeme vdvat charakteristickou postavu blc se s futrlem v ruce ke zkuebn, nebudeme vyzvdat, na jakou ze starch psniek baovskho repertoru si Staa zrovna vzpomene. U bude sv mlad muzikantsk nsledovnky, kter tolik nauil a pro kter byl tak laskavm a trplivm kamardem, sledovat ve spolenosti dalch valaskch hudebnch souputnk z nov, nebesk kapely.

Ale pesto vecko Staa bude s nmi i nadle v psnikch, kter rd a se svm charakteristickm stylem vbornho lidovho muzikanta, hrval.

A tak nm tak zstane v pamti.

Ctirad Bryol

  
AKTUALITY

42. Baovsk bl
42. Baovsk bl Po del pauze si vs dovolujeme pozvat na 42.Baovsk bl, viz. pozvnka ...

BAOVSK (skoro) BL
BAOVSK (skoro) BL srden vs zveme na folklorn akci souboru Baa, konanou dne 14. 1. 2023 - BAOVSK skoro BL. Msto: sl Sokolovny VM, as: 20,00 hod. K tanci a poslechu hraje CM pod vedenm V ...

Valask kotovn 2021
Valask kotovn 2021 Mimodn vydaen odpoledne spojen s ochutnvkou valaskch pochutin. Klobsky, chleba se sdlem a kvarkama, valask frgly. Nechybl kot slivovice, vna a burku. Nvtvnc ...
iridie.rajce.idnes.cz

41. Baovsk bl
41. Baovsk bl Srden zvou Baovci a Oveky. Info facebook: Valask soubor psn a tanc Baa, nebo na: vsptbaca@gmail.com ...
/www.facebook.com/VSPTBaca/

8. Baovsk kot slibovice
Leton kot probhne opt v hrachoveckm kulturku 23.nora 2019 od 16 hodin. Pjem vzork do soute v ptek (msto a as bude upesnn) a v sobotu od 9.00 - 10.00 hod. v KD Hra ...

soubor-baca.net      web-klanica